Bosiljka Boba Lojk in Dubravka Stijačić sta evropski predstavnici realitetne terapije v William Glasser International (mednarodno združenje Williama Glasserja).

Danko Butorac i Bosiljka Boba Lojk sta predstavnika v evropski asociaciji za psihoterapijo (EAP).