Izobraževanje za pridobitev naziva psihoterapevt iz realitetne terapije

Formalno izobraževanje za pridobitev naziva psihoterapevt realitetne terapije se izvaja v skladu s kriteriji in standardi Evropske associacije za realitetno terapijo (EART). Izobraževanje je usklajeno z zahtevami Inštituta William Glasser (WGI) in Evropske associacije za psihoterapijo (EAP). Traja 5 let, v skupnem številu najmanj 3200 ur.

Pogoj za vključitev je visoka izobrazba predvsem humanistične usmeritve, po novem sistemu bakalaureat (psihologija, medicina, socialno delo, pedagodika) ali ekvivalent, za kar se kandidatom prizna 1800 ur. Za kandidate, ki nimajo bakalaureata humanistične smeri, se sestavi individualni program s potrebnimi vsebinami. Poleg izobrazbe si morajo kandidati, v času izobraževanja za pridobitev naziva psihoterapevt RT, zagotoviti tudi možnost izvajanja klinične prakse.