Izobraževanje za pridobitev naziva psihoterapevt iz realitetne terapije

Edukacija za pridobitev naziva psihoterapevt realitetne terapije se izvaja v skladu s kriteriji in standardi Evropske associacije za realitetno terapijo (EART). Izobraževanje je usklajeno z zahtevami Evropske associacije za psihoterapijo (EAP). Traja 5 let, v skupnem številu najmanj 3360 ur.

Pogoj za vključitev je visoka izobrazba predvsem humanistične usmeritve, po novem sistemu bakalaureat (psihologija, medicina, socialno delo, pedagodika) ali ekvivalent, za kar se kandidatom prizna 1800 ur. Za kandidate, ki nimajo bakalaureata humanistične smeri, se sestavi individualni program s potrebnimi vsebinami. Poleg izobrazbe si morajo kandidati, v času izobraževanja za pridobitev naziva psihoterapevt RT, zagotoviti tudi možnost izvajanja klinične prakse.