Izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije

Izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije je usklajeno z izobraževalnimi standardi Evropske asociacije za realitetno terapijo (EART). Izobraževanje traja 4 leta in je namenjeno tistim osebam, ki že delajo kot svetovalci in tistim, ki želijo pridobiti kompetence za opravljanje svetovalnega dela.

Pogoj za vključitev je končana 7. stopnja akademske izobrazbe s področja humanističnih, družboslovnih in medicinskih ved. Kandidati z diplomami s področij: psihologije, socialnega dela, temeljnih medicinskih ved, kliničnih medicinskih ved, javnega zdravja in zdravstvene nege, logopedije, pedagogike in socialne pedagogike, pedagoško rehabilitacijskih ved, se lahko vključijo v edukacijo s predložitvijo diplome.

V edukacijo se lahko ob predložitvi diplome vpišejo tudi kandidati, ki imajo pridobljene diplome drugih področij, vendar morajo ti do začetka II. faze edukacije predložiti potrdilo o opravljeni psihoterapevtski propedevtiki ali ekvivalentu propedevtike (program, ki vsebinsko ustreza programu propedevtika), na začetku prve faze pa morajo, če se želijo vključiti v edukacijo za pridobitev naziva psihoterapevt, predložiti potrdilo o vpisu na propedevtiko ali ekvivalentu propedevtike.

Poleg izobrazbe si morajo kandidati, v času izobraževanja za pridobitev naziva svetovalec RT, zagotoviti tudi možnost izvajanja praktičnega usposabljanja.