Izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije

Izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije je usklajeno z izobraževalnimi standardi Evropske asociacije za realitetno terapijo (EART). Izobraževanje traja 4 leta in je namenjeno tistim osebam, ki že delajo kot svetovalci in tistim, ki želijo pridobiti kompetence za opravljanje svetovalnega dela.

Pogoj za vključitev je visoka izobrazba predvsem humanistične usmeritve, po novem sistemu bakalaureat (psihologija, medicina, socialno delo, pedagodika, sociologija, teologija) ali ekvivalent ter delo z ljudmi (svetovanje, vodenje ali poučevanje). Pogoje izpolnjujejo tudi osebe, ki nimajo izobrazbe humanistične usmeritve, vendar imajo dolgoletne delovne izkušnje s področja svetovanja.