Izobraževanja za pridobitev naziva učitelj RT

Specializirani program za učitelje realitetne terapije traja 3 leta in je namenjen tistim posameznikom, ki želijo s strani Inštituta Williama Glasserja (WGI) pridobiti naziv supervizor in inštruktor ter v nadaljevanju naziv učitelj, supervizor, trener in učni terapevt s strani Evropskega inštituta za realitetno terapijo (EIRT).

Vključijo se lahko osebe, ki imajo zaključeno dveletno izobraževanje iz teorije izbire in realitetne terapije ter priporočilo najmanj dveh učiteljev za nadaljevanje izobraževanja v Specializiranem programu za učitelje realitetne terapije.