SEZNAM KNJIG, PRIROČNIKOV, ČLANKOV, ZAPISOV, KI JIH PRIPOROČAMO

Nudijo vpogled:

 1. v osnovno literaturo Teorije izbire in Realitetne terapije (TI/RT)
 2. v aplikacijo Teorije izbire in Realitetne terapije v praksi
 3. v zgodovino psihoterapije in Realitetne terapije
 4. teorije o svetu, življenju, človeku, znanosti in meta-teorije…
 5. v psihoterapijo in samostojen poklic ‘psihoterapevta’;
 6. v teorije o vzrokih duševnega trpljenja in teorije sprememb
 7. v literaturo za delo s skupinami, skupinsko svetovanje oz. psihoterapijo
 8. v priročnike o znanih psihoterapijah, ki vključujejo tudi TI/RT
 9. v etična načela in multikulturni pristop
 10. v učbenike in druge pripomočke
 11. v drugo čtivo

 

1. Osnovna literatura Teorije izbire in Realitetne terapije (TI/RT)

Glasser William, Mental Helth or Mental Illness? Harper&Row, New York,1960

Glasser William, Reality Therapy, Harper&Row, New York,1965

Glasser William, The Identity Society,  Harper&Row, New York 1972, 2975

Glasser William, Stations of the Mind, Harper&Row, New York,1981

Glasser William, Kontrolna teorija, Založba Taxus, Ljubljana, 1994

Glasser William, Teorija Kontrole, Alinea, Zagreb, 1997

Glasser William, Teorija izbire – nova psihologija osebne svobode, TOP, d.o.o., Regionalni izobraževalni center Radovljica, 1998

Glasser Willam, Teorija izbora, Alinea, Zagreb,1999

Glasser William, Realitetna terapija u primjeni, Alinea, Zagreb, 2001

Glasser William, Realitetna terapija v praksi, Mca, Radovljica, 2003

Glasser William, Psihiatrija je lahko nevarna za vaše duševno zdravje,Mca, Radovljica, 2003

Glasser William, Psihiatrija može biti opasna za vaše mentalno zdravlje, Alinea, Zagreb,2006

Glasser William, Kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem – Teorija nadzora, Louisa, Ljubljana, 2007

Glasser William, Nova psihologija osebne svobode – Teorija izbire, Louisa, Ljubljana, 2007

Glasser William, Duševno zdravje – problem javnega zdravstva, DRTS, Slovenija, 2006

Glasser William, Treating Mental Health as a Public Health Problem

Lennon Brian, William Glasser – Development, International Journal of Reality Therapy, Fall 2000 Northeastern University, Boston, Mass., USA

Lojk, Bosiljka, Formulation in Reality Therapy: Making Sense of Client’s Problems, International Journal of Choice Theory and Reality Therapy: An On-Line Journal Vol. XXXVII, No. 2 (Spring 2018)

Lojk Leon i Bosiljka, Teorija i praksa realitetne terapije, Ljubljana, 2019

Lojk Leon, Realitetna terapija – predstavitev, Zbornik: Prvih študijskih dni, Rogla, 2001

Lojk Leon: Znanstvena utemeljenost Realitetne terapije, Alinea d.o.o., Zagreb, 2000

Wubbolding, R.E., Reality Therapy for the 21st Century, Brunner-Routlege, 2000

 

3. Aplikacija Teorije izbire in Realitetne terapije v praksi

Bellows J.Thomas, Angering in the family-using choice theory to stop controlling with anger, iUniverse, Inc. New York Lincoln Shanghai

Boben Bardutzky Darja & Radovan Zupančič, Realitetna terapija, odvisnost in čudeži, Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002

Boffey Barnes,  Umetnost samoprenove, Regionalni izobraževalni center Radovljica, 1995

Boffey Barnes,  Nanovo se stvoriti, Alinea,d.o.o., Zagreb, 1995

Corey Gerald: Case Approach to Counseling and Psychotherapy, Brooks/Cole, 2005, 2009

Ford Edward E., Freedom from Stress, Brand Publishing, Scottsdale, Arizona, US, 1989

Glasser William, Positive Addiction, Harper & Row, New York, 1976

Glasser William,  Fibromialgia iz povsem nove perspektive, WG Inc, L.A., 2001

Glasser Naomi, What Are You Doing?  Harper & Row, New York, 1980

Glasser Naomi, Control Theory in the Pactice of Reality Therapy, Harper & Row, NY, 1989

Glasser William&Carleen, The Language of Choice Theory, WG Inc, L.A., 1999

Glasser William&Carleen, What Is This Thing Called Love? WG Inc, L.A.,  2000

Glasser William&Carleen, Staying Together, 1996

Glasser William&Carleen, Ostati skupaj, Mca, Radovljica

Glasser William&Carleen, Getting Together and Staying Together, 2000

Glasser William&Carleen, Naći se i ostati zajedno, Alinea, Zagreb, 2000

Glasser William&Carleen, Eight Lessons for a Happier Marriage, 2007

Glasser, William&Carleen, Osam lekcija za sretniji brak,  Alinea, Zagreb, 2008

Glasser William, Nesrečni najstniki, Mca, Radovljica, 2002

Glasser William, (Ne)sretni tinejdžeri, Alinea, Zagreb,2002

Glasser William&Carleen, For Parents and Teenagers: Dissolving the Barrier Between You and Your Teen, 2003

Good, E. Perry: …in mulc si bo pomagal, Regionalni izobraževalni center Radovljica, 1994

Good, E. Perry: Kako pomoći klincima da si sami pomognu, Alinea, Zagreb

Good, E. Perry: Pravica do sreče, Regionalni izobraževalni center Radovljica, 1994

Good, E. Perry: U potrazi za srećom, Alinea, Zagreb

Gorman Adrian, Therapeutic Crisis Intervention, 1998

Wubbolding Robert, Kako razumjeti realitetnu terapiju, Alinea, Zagreb (1998.)

Wubbolding Robert, Primjena realitetne terapije, Alinea, Zagreb (1998.)

Wubbolding Robert, Realitetna terapija u radu s djecom, Alinea, Zagreb (1999.)

Wubbolding Robert E. & Brickell John, Counseling With Reality Therapy, Winslow Press,  Ltd. UK, 1999

Wubbolding, R.E., Expanding Reality Therapy: Group Conseling and Multicultural Dimensions, Real World Publications, Cincinnati, OH, USA, 1990

 

3. Zgodovina psihoterapije in realitetne terapije

Bohak Janko, Psihoterapevtska dejavnost v Helenističnem času in prostoru, Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002

Freud Sigmund,  Predavanja za uvod v psihoanalizo, DZS, Ljubljana, 1977

Frojd Sigmund,Uvod u psihoanalizu, Kozmos, Beograd, 1961

Herink Richie, The Psychoterapy Handbook, A Meridian Book, New A. Library, NY, 1980

Lennon Brian, William Glasser – Development, International Journal of Reality Therapy, Fall 2000 Northeastern University, Boston, Mass., USA

Lojk Leon, My Experiences Using Reality Therapy, Journal of Reality Therapy, Spring 1986, Northeastern University, Boston, Mass., USA

Pritz  Alfred: (Editor), Globalized Psychotherapy Facultas Universtätsverlag, Wien, 2002

Pritz Alfred, Uvod v globalizirano psihoterapijo, Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002 Routledge, Philadelphia, USA, 2000

Wubbolding, R.E., Reality Therapy for the 21st Century, Brunner-Routlege, 2000

 

4. Teorije o svetu, življenju, človeku, znanosti in meta-teorije

Cziko Gary, Without Miracles – Universal Selection Theory and the Second Darwinian Revolution, A Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London

Dawkins, Richard, Sebični gen, Mladinska knjiga, 2008

DeMelo Antony, Minuta nesmisla, Nova Gorica, Založba Eno, 2000

Epiktetus, Izbrane diatribe in priročnik, Študentska založba, Ljubljana, 2000

Filipovic Vladimir, Klasicni njemacki idealizam –Immanuel Kant:Kritika cistog uma, Matica Hrvatska, Zagreb,  1962

Gazzaniga, S. Michael, Who is in Charge, Harper Collins Publishers, 2011

Gleick James, Kaos, Rojstvo nove znanosti, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1991

Kandel Erick R. In search for memory, W.W.Norton & Company, New York, 2006

Lipton H. Bruce, Biologija vjerovanja,Založba Teledisk d.o.o, Hrvatska

Lipton H. Bruce i Steve Bhaerman, Spontana evolucija, , Teledisk, Zagreb, 2010

Lojk Leon: Znanstvena utemeljenost Realitetne terapije, Alinea d.o.o., Zagreb, 2000

Marken S.Richard, Jesmo li kontrolirani ili kontroliramo, EIRT, Ljubljana, 2016

Marken S.Richard and Powers T. William, What are Autonomy & Responsibility, Closed Loop, Spring 1994, Durango, Colorado, USA

Maslov H. Abraham, Motivacija i ličnost, Nolit, Beograd, 1981

Maslow H. Abraham, Motivation and Personality, Harper & Row, New York, 1976

Maturana, R. Humberto and Varela, J. Francisco, The Tree of Knowledge, The Biological Roots of Human Understanding, Scherz Verlag AG, 1998.

Piaget Jean, Main Trends in Psychology, George Allen & Unwin, Ltd, 1970

Pirsig M. Robert, Zen i umjetnost održavanja motocikla, Zagrebačka naklada, 2005

Pirsig M. Robert, Zen in umetnost vzdrževanja motorja, Iskanja d.o.o., Slovenija

Powers William T., Umevanje vedenja, EIRT, 2016

Powers William.T., Behavior: The Control of Perception, Aldine de Gruyter, NY, 1973

Radonjic S., Uvod u psihologiju – Struktura psihologije kao nauke, Beograd, 1968

Ridley Matt, Genom – Biografija človeške vrste, Učila, Tržič, 2005.

Runkel Philip J., People as Living Things, The Pychology of Perceptual Control, Living Control Systems Publishing, Hayward, CA, USA, 2003

Rychlack Joseph F., Introduction to Personality and Psychotherapy Houghton Mifflin Company, Boston, 1981

Sartre Jean-Paul,  Egzistencializam je humanizam, Sarajevo, YU,1964

Szasz Thomas ,The Myth of Mentall Illness, New York: Paul B. Hoeber,Inc, 1961

Szasz Thomas, Ideologija i ludilo, Naprijed, Zagreb, 1980

Štajduhar Dinko, Uvod v konstruktivizem za psihoterapevte, Kairos, slovenska revija za psihoterapijo, zv.4, št.1-2, Maribor, 2010

Wilkinson Heward, Phenomenological Causality, International Journal of Psychotherapy, July1998 Vol.3 Issue 2

 

5. Psihoterapija in samostojen poklic psihoterapevta

Breggin Peter R, The Anti-Depressant Fact Book, Perseus Publishing, Cambridge, MA, 2001

Breggin Peter R & Cohen David, Your Drug May Be Your Problem- How and Why to Stop Taking Psychiatric Medications, Da Capo Press, USA, 1999

Bregin, R. Peter Talking Back to Ritalin: What Doctors Aren’t Telling You About Stimulants and ADHD, Cambridge: Perseus Books, 2001.

Bregin, R. Peter The Ritalin Fact Book: What Your Doctor Won’t Tell You, Cambridge: Perseus Books, 2002.

Eysenck J.Hans, Sense and Nonsense in Psychology, Penguin Books, England, 1975

Jacoby Russell, Družbena amnezija, kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga, Cankarjeva založba, Ljubljna, 1981

Johnstone, Lucy and Rudi, Dallos Second Edition: Formulation in Psychology and Psychotherapy. Making Sense of People’s Problems, PCCS Books Ltd, UK,2014.

Johnstone, Lucy A Straight Talking, Introduction to Psychiatric Diagnosis, PCCS Books Ltd, UK, 2014.

Langs Robert, Psychotherapy and Science, Sage & Co., 1999

Lojk Leon, Samostojen poklic psihoterapevta, velika ideja Evropske zveze za psihoterapijo, Kairos, slovenska revija za psihoterapijo, zv.1, št.1, Maribor 2007

Lynch Terry, Beyond Prosac Healing Mental Suffering without Drugs, Marino, Dublin, 2001

Lynch, Terry Depresion Delusion, Volume one, The Myth of the brain Chemical Imbalance, Mental Health Publishing, 2015.

Masson Jeffrey, Zablode psihoterapije, UMco d.d., Ljubljana, 2007

Stritih Bernard, Ekološka suportivna psihoterapija za osebe s psihiatričnimi diagnozami, Zbornik: Prvih študijskih dni, Rogla, 2001

Whitaker Robert, Mad in America Perseus Publishing, USA, 2002

 

6. Teorije o vzrokih človekovega duševnega trpljenja in teorije sprememb

 

Adler Alfred, Smisel Zivljenja, Fors, Zalozba Sophia, Ljubljana, 1999

Avberšek S. & Švab V., Psihosocialna rehabilitacija, ŠENT, Ljubljana, 2004

Beck J.S. Cognitive Therapy, Basic and Beyond, The Guilford Press, NY, London, 1995

Bern Erik, Koju igru igraš? Nolit, Beograd, 1984

Berne Eric, Katero igro igraš? Sinesis,Ljubljana, 2007

Damasio A. Osjećaj zbivanja: tijelo, emocije i postanak svijesti, Algoritam, Zagreb, 2005

De Botton Alain, Utehe filozofije, Vale-Novak, Ljubljana, 2001

Ellis Albert, A New Guide to Rational Living, Wilshire Book Company, CA, 1977

Erskine R. & Moursund J.P., Integrative psychotherapy – The Art and Science of Relationship, Thompson, Brooks/Cole, 2004

Eysenck J.Hans, Eysenck B.G. Sybil, Psychoticism as a Dimension of Personality HodderandStughton, London, 1976

Frankl E Viktor, Liječnik i duša, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1990

Franl E Viktor, The Doctor and the Soul, Vintage Books, USA, 1973

Franl E. Viktor, Kljub vsemu rečem življenju da, Mohorjeva družba, Celje, 1992

Freud Sigmund, Psihopatologija vsakdanjega življenja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2006

Freud,Sigmund, Psihopatologija vsakodnevnog života, BG, 1979.

Harris A. Thomas,  Ja sam O.K. , ti si O.K., Medicinska knjiga, Beograd, Zagreb, 1989

Harris A. Thomas, I’m OK – You’er OK, Avon Books, New York, 1973

Jung G. Carl, Dinamika nesvesnog, Matica Srpska, 1976

Jung G. Carl, Psiholoske rasprave, Matica Srpska, 1976

Lawrence M.,&Maguire M. (editors.), Psychotherapy with Women, Feminist Perspectives, Routledge, NY, 1999

Lojk, Bosiljka, Formulation in Reality Therapy: Making Sense of Client’s Problems, International Journal of Choice Theory and Reality Therapy: An On-Line Journal Vol. XXXVII, No. 2 (Spring 2018)

Liang R.D., Self and Others, Tavistock Publications, UK, 1971

Maher A.Brendan, Principles of Psychopathology – An Experimental Approach,McGrowHill, New York, 1966

Mahoney J. Michael, Constructive Psychotherapy, The Guilford Press, NY, London, 2003

Marinoff Lou, Umjesto prozaka – Platon! VBZ d.o.o Zagreb, 2000

Maturana H.R. & Varela J. F., Drevo spoznanja, Studia humanitatis, Ljubljana, 2005

Musek Janek, Ljubezen, družina, vrednote,Educy, 1995

Pearls S. Frederick, Hefferline R.F., Goodman P., Gestalt Therapy, A Delta Book, NY,1994

Petzold , H.G., Integrative Therapy, Paderborn, Junferman Verlag, 1991

Powers William.T., Perceptual Control Theory, Hierarchical Perceptual Control Theory and Internal Control Psychology, International Journal of Reality Therapy, Fall, 1999, Northeastern University, Boston, Mass., USA

Požarnik Hubert, Kako ohranimo duševno zdravje, Mladinska knjiga,1978

Pritz Alfred, Kaj deluje v psihoterapiji, Zbornik: Drugi študijski dnevi, Rogla, 2002

Puklek Levpušček Melita, Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu …. , Filozofska fakulteta, 2006

Ramovš Jože, Kakovosna starost: socialna gerontologija in gerantagogika

Rogers C.R., On Becoming a Person, Houghton Mifflin Company, Boston, 1961

Rogers C.R., Client Centered Therapy, Houghton Mifflin, Boston, 1951

Satir Virgina, Družina za naš čas, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995

Skinner Frederick B., About Behaviorism, Vintage Books, New York, 1976

Skinner Frederick B., Beyond Freedom and Dignity, Penguin Books, England, 1974

Szasz Thomas, The Myth of Mental Illness,Granada, London, 1981

Šugman Bohinc Lea, Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu konstrukcionizmu v  sistemski psihoterapiji, Kairos, revija za psihoterapijo, zv.4, št.1-2, Maribor, 2010

Taylor Kathleen, Ispiranje mozga – znanost o nadzoru možganov, Algoritam, Zagreb, 2006

Trstenjak Anton,  Problemi psihologije, Slovenska matica, Ljubljana, Slovenia, 1976

Yates J Aubrey, Behavior Therapy, John Willey&Sons, Inc., USA, 1970

Zdravković Jezdimir, Bihevioralna (psiho)terapija u psihiatriji, Birotehnika, Niš, 1980

 

7. Literatura za delo s skupinami, skupinsko svetovanje oz. psihoterapijo

Baruch Levine, Group Psychotherapy, Prentice Hall, 1979

Berger Josip, Treći roditelj – Novi pravci grupne psihoterapije, Nolit, Beograd, 1980

Bertcher J. Harwey, Group participation, Sage Publication, Beverly Hills, London, 1979

Brocher Tobias, Skupinska dinamika, DZS, Ljubljana 1972

Harvey J. Bertcher, Group participation, Sage Publications, Beverely Hills,  London, 1970

Hećimović Vladimir, Terapijska zajednica, Socialna zaštita, Zagreb, 1987

Lifton M. Walter, Working with Groups    John Wiley&Sons, NY, London, 1966

Lojk Bosiljka & Leon, How to Teach Counseling with Choice Theory – New RealityTherapy, William Glasser Institute’s Summer Newsletter, LA, 2005

Moreno JL & Moreno ZT, Skupine, njihova dinamika in psihodrama, Inšt. A.Trstenjaka, 2000

Morton Deutch,  Conflict Resolution, Yale University Press, 1973

Schneider Corey Marianne & Corey Gerald & Corey Cindy, Groups – Process and Practice,Brooks/Cole, CA USA, 2006, 2010

Shafter John B.P. & Galinsky M. David, Model of Group Therapy and Sensitivity Trainings,Prentice Hall, 1974

Wubbolding  Robert E. Primjena Realitetne terapije,  Alinea, 1998

Watzlawick P., Weakland J., Fisch R., Na drugi način, Medicinska naklada, Zagreb, 2003

 

8. Priročniki o znanih psihoterapijah, ki vključujejo tudi TI/RT

Corey Gerald, Theory and practise of Counseling and Psychotherapy, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, CA, USA, 1996

Corsini Raymond J.& Wedding Danny, Current Psychotherapies, F.E.Peacock Publ., Itasca ,llinois,1995

Jukić Vlado & Pisk Zoja (urednici) Psihoterapija, škole i psihoterapeutski pravci u Hrvatskoj Danas, Medicinska naklada, Zagreb, 2008

Lojk Bosiljka (urednica), Psihoterapija na Slovenskem, Inštitut za RT, Kranj, 2010

Lojk, Leon and Lojk, Bosiljka Psihoterapija – Realitetna terapija, Ipsa, Ljubljana, 2011.

Lojk, Leon Personality in Reality Therapy, Slovenian Journal of Psychotherapy, Volume 6, No 1-2, 2012.

Lojk, Leon William Glasser and the Long Journey to Ljubljana, Slovenian Journal of Psychotherapy, Volume 7, No 3-4, 2013.

Lojk, Leon and Lojk, Bosiljka, Odgoj očima psihoterapeuta, Pogledi i praksa različitih pristupa, Evropski inštitut za realitetno terapijo, 2018.

Lojk, Bosiljka, (2018.) Partnerski odnos očima psihoterapeuta, Pogledi i praksa različitih pristupa, Evropski institut za realitetnu terapiju

Lojk, Leon and Lojk, Bosiljka, Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta, Pogledi i praksa različitih pristupa, Evropski inštitut za realitetno terapijo,  2015.

Lojk Leon, Some Reflections on the Broader Meaning of Reality Therapy and Control Theory,Journal of Reality Therapy, Fall 1990, Northeastern University, Boston, Mass., USA

Nelson-Jones Richard, Therapy and practice of Counselling and Therapy, SAGE PublicationsInc.,  London, 2006

Sommers-Flanagan John & Rita Counseling and PsychotherapyTheories in Context And Practice, John Wiley&Sons, Inc., US, 2004

 

9. Etična načela in multikulturni pristop

Bohak Janko, Mednarodna primerjava stanja v psihoterapiji Zbornik: Tretji študijski dnevi, Rogla, 2003

Corey Gerald & Schneider Corey Marianne & Callanan Patrick, Issues and Ethics in the Helping Professions, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1988

Lojk Leon, Kompetentni psihoterapevt v Realitetni terapiji, Zbornik: Tretji študijski dnevi, Rogla, 2003

Stres Anton Etika – ali filozofija morale, Družina, d.o.o. , Ljubljana, 1999

Šegota Ivan, Nova medicinska etika (bioetika), Sveučilište u Rijeci-Medicinski fakultet, 1994

Toplak Ludvik (urednik), Profesionalna etika pri delu z ljudmi, Zbornik, Univerza Maribor in Inštitut A. Trstenjaka, Maribor, 1996

 

10. Nekaj učbenikov in drugih pripomočkov

Avsec Andreja: Psihodiagnostika osebnosti,  Knjigarna Filozofska fakulteta, 2010

Bajčetić, M., Stefanović B., Đorđević-Čamba V.: Integrativna neourobiologija, Mikro knjiga, Zagreb 2003

Bartuska Heinrick, Buchsbaumer, Mehta Gerda, Pawlowsky Gerhard, Stefan Wiesnagrtzky, (Eds.) Psychotherapeutic Diagnostics, Springer, WienNewYork, 2008

Bregant Leopold, Psihoterapija, Katedra za psihiatrijo MF, Ljubljana, 1986

Erić L (urednik), Psihoterapija, Beograd, Institut za mentalno zdravlje, 2006

Feltham Colin & Dryden Windy, Developing Consellor Supervision,Sage Publications, 1994

Galić S. Neuropsihologijska procjena, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001

Hall S. Calvin & Lindzey Gardner, Theories of  Personality, John Willey and Sons, NY ,1978

Hol S. Kelvin & Lindzey Gardner, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1982

Kališnik M. (urednik), Slovenski medicinski e-slovar: http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/

Kovačević V, Stanić, Mejovšek M., Osnove teorije defektologije, Sveučilište u Zagrebu, 1988

McLeod J., Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy, Sage, London, 2001

Mihaljević-M. A.Šugud : Psihofarmakologija, 2006, Školska knjiga, Zagreb

Milčinski Lev (urednik), Psihiatrija, DZS, Ljubljana, 1986

Milčinski Lev (ured.), Slovar psihiatričnih izrazov, Univerzitet. psihiatrična klinika, LJ, 1984

Musek Janek, Znanstvena podoba osebnosti, Educy d.o.o. Ljubljana 1993

Musek Janek, Pečjak Vid, Psihologija, Educy, Ljubljana, 1995

Nastran Ule M. Temelji socialne psihologije, Znanstveno in publicistično središče, LJ, 1997

Pečjak Vid, Psihologija spoznavanja, DZS, Ljubljana, 1975

Perilleux E., Anselme B., Richard D., Biologija človeka: anatomija, fiziologija, zdravje, DZS, Ljubljana, 1999

Powers T. William, Making Sense of Behavior, Benchmark Publication, Inc., New Canaan, CT, USA, 1998

Rogers R. Carl, The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Changes, Journal of Consulting Psychology, 1957, Vol. 21, No. 2

Sagadin J., Statistične metode za pedagoge, Obzorje Maribor, 2003

Trstenjak Anton, Oris sodobne psihologije, I teoretična psihologija, Obzorja Maribor, 1971

Trstenjak Anton, Oris sodobne psihologije, IIuporabnana psihologija, Obzorja Maribor, 1971

Umek Marjanovič Ljubica&Zupančič Maja, Razvojna psihologija, Ljubljana, Znanstveno-raziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2004

Morrison James DSM-IV Made Easy: The Clinician’s Guide to Diagnosis, Guilford Press, New York, 2001

 

11. Drugo čtivo

Blažič Zlatko, Zgodovina moje heroinske odvisnosti, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2007

Bohak Janko, Moja srečanja z ljudmi, Mohorjeva družba, Celje 1995

Bože Klapež, Živjeti bez droge, Alinea, Zagreb, letnica

Chomsky Naom, Profit pred ljudmi, neoliberalizem in globalna ureditev, Zbirka TIGR,

De Mello Antony, Žabja molitev, Župnijski urad Ljubljana Dravlje, 2007

De Sain-Exupery, Mali princ, Školska knjiga, Zagreb, 2001

De Sain-Exupery, Mali princ, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1997

Don Ruiz Miguel, Štirje dogovori, Založba Gnostica, Ljubljana 2002

Fromm Erich, Anatomija ljudske destruktivnosti, Naprijed Zagreb, 1984.

Fromm Erich, Bekstvo od slobode, Naprijed, Zagreb, 1986

Fromm Erik, Človekovo srce, Državna založba Slovenije, LJ 1987,

Fromm Erich, Zdrava družba, DZS, Ljubljana, 1970 ZG, 1984

Fukuyama Francis, Konec človeštva – posledice revolucije v biotehnologiji, Učila, Tržič 2003

Fukuyama Francis, Kraj čovjeka? Posljedice biotehnološke revolucije, Izvori, Zagreb, 2003

Gordon Thomas, naslov Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 1983

Hauch Gitta: »Zdravik je rekel, da je psihosomatsko…«, (psihosomatika otrok), Temza, 2008

Jovanović Nebojša, Kako se naštimovati uz pomoć biofidbeka, Centar za primenjenu  psihologiju, 2005

Lubana-Plozze Boris: Psihosomatski bolnik v splošni ambulanti in njegovo zdravljenje, 1994, DZS

Lukas S. Elizabeth, Smiselnice, Mohorjeva družba, Celje, 1999

Martinković Marta: Poredak ljubavi u psihoterapiji, Stubovi kulture, Beograd, 2010

Milivojević  Zoran,  Formule ljubezni, Ljubljana,  Mladinska knjiga, 2010

Rugelj Janez, Dolga pot, samozaložba, Ljubljana, 1981

Selič Polona: Psihologija bolezni našega časa, založba Sophia, 1999

Solomon Paul, Meta-človek,  priročnik za osebno preobrazbo, Ljubljana: Iskanja, 2007

Žorž Bogdan, Razvajenost, rak sodobne vzgoje, Celje, Mohorjeva družba, 2005