Organizacijski predpisi:

STATUT

Pravilnik za doseganje učiteljskih nazivov v EIRT

Pravilnik za doseganje naziva SRT je v izdelavi

Pravilnik za doseganje naziva PRT je v izdelavi

Pravilnik o organizaciji in delovanju UZ EIRT

Pravilnik o pritožbenem postopku

Kodeks etike