Predstavniki pristopa

William Glasser (1925 – 2013) ameriški psihiater je avtor realitetne terapije in teorije izbire. Njegove ideje o osebni svobodi, odgovornosti in možnosti spremembe vedenja posameznika so za psihiatre, ki so nenavadna vedenja posameznikov razvrščali med duševne bolezni in na podlagi tega predpisovali zdravila za odpravljanje le teh, ocenjevali kot sporna. Glasser je znan tudi po tem, da je svoje razumevanje človeškega vedenja, ki ga je poimenoval teorija izbire apliciral tudi na širše družbene teme kot je vzgoja, vodenje, partnerski odnos in podobno. Opozoril je javnost na tradicionalne pristope konvencionalnih psihiatrov, ki diagnosticirajo paciente kot duševno bolne in jim predpisujejo zdravila za določeno bolezen brez dokazov o prisotnosti patologije možganov, ti pa po njegovem mnenju v svoji nesrečnosti kreirajo nenavadna vedenja. Glasser se je menil in dokazoval, da je mentalno zdravje javnozdravstveni problem. Napisal je blizu trideset knjig, ki so prevedene na vrsto tujih jezikov od katerih je okrog deset prevedeno tudi v slovenščino. Glasser je ustanovil Inštitut za realitetno terapijo 1967 kateri je preimenovan v Inštitut Williama Glasserja leta 1996. Danes na vseh celinah delujejo organizacije, ki širijo njegove ideje.

Leon Lojk (1937 – 2014), psiholog, psihoterapevt, senior inštruktor William Glasser International in ustanovitelj Svetovalno izobraževalnega centra v Kranju (1996) dokazal je da je Teorija izbire kot Realitetna terapija filozofsko in znanstveno utemeljena. Na osnovi njegove publikacije »Znanstvena utemeljenost realitetne terapije« je bila realitetne terapija v Evropi priznana kot znanstveno utemeljen psihoterapevtski pristop. *

V letu 1999 je Leon ustanovil Evropsko zvezo za realitetno terapijo (EART). Pod njegovim vodstvom je EART v Bruslju leta 2008 postala redna članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Poleg tega je 2009 Svetovalno izobraževalni center prerastel v Evropski inštitut za realitetno terapijo (EIRT). EIRT izvaja psihoterapevtsko izobraževanje in v Sloveniji, na Hrvaškem, in v Bosni in Hercegovini.

Leon je na žalost umrl 17. Novembra 2014.**

Bosiljka Boba Lojk, socialna delavka, psihoterapevtka, senior inštruktorica William Glasser international je razvila izviren pristop poučevanju Nove realitetne terapije zasnovan na osebnih izkušnjah. Skupaj z možem Leonom je vzpostavila pet letni študij za doseganje naziva psihoterapevt realitetne terapije kot tudi štiri letni študij za doseganje naziva svetovalec realitetne terapije. Boba je generalna sekretarka Evropske zveze za realitetno terapijo (EART) in soustanoviteljica Svetovalno izobraževalnega centra v Kranju, ki je leta 2009 prerastel v Evropski inštitut za realitetno terapijo (EIRT).

Boba je bila prva direktorica EIRT. Prispevala je k temu, da je leta 2011 EIRT pridobil akreditacijo s strani Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) kot evropsko akreditiran izobraževalni inštitut za psihoterapijo (EAPTI). Zahvaljujoč tem priznanju vsakdo, ki zaključi izobraževanje in postane psihoterapevt realitetne terapije pridobi tudi evropsko diplomo iz psihoterapije (EDP) po direktnem postopku.