Raziskave o učinkovitosti uporabe Teorije izbire/Realitetne terapije

Opis znanstvenih utemeljitev za Realitetno terapijo lahko najdemo v knjigi: Znanstvene utemeljitve za RT, (Scientific Argument for Reality Therapy), Leon Lojk, 2001.
http://opak.crolib.hr/cgi-bin/wero.cgi?q=410508135108

Številne članke o uporabi Teorije izbire in učinkovitosti Realitetne terapije objavljajo v časopisu International Journal of Choice Theory and Reality Therapy:
http://www.ctrtjournal.com/