Raziskave o učinkovitosti uporabe Teorije izbire/Realitetne terapije

Opis znanstvenih utemeljitev za Realitetno terapijo lahko najdemo v knjigi: Znanstvene utemeljitve za RT, (Scientific Argument for Reality Therapy), Leon Lojk, 2001.
http://opak.crolib.hr/cgi-bin/wero.cgi?p=100001&q=lojk+leon&c=41050813583

Številne članke o uporabi Teorije izbire in učinkovitosti Realitetne terapije objavljajo v časopisu International Journal of Choice Theory and Reality Therapy:
https://www.wglasserinternational.org/resources/journals/