Delavnice in seminarji po meri naročnika

Sodelavci Inštituta za realitetno terapijo izvajamo aplikativne progame, ki so vsebinsko usmerjeni na aktualne potrebe udeležencev in njihove specifične naloge. S prepričanji teorije izbire pri tem širimo paleto učinkovitejših izbir za doseganje boljših odnosov, večje usposobljenosti in zadovoljstva.

Aplikativni programi posegajo na specifična področja: vzgoja, kakovostna šola, učinkovita komunikacija, sodelovalno vodenje, odvisnosti, agresivna vedenja, psihosomatske težave, ravnanje s stresom, osebnostna rast in razvijanje osebnih potencialov, ipd.

Vsebino, obliko in lokacijo izvajanja delavnic in seminarjev prilagajamo potrebam naročnika.

Aplikativni programi so namenjeni vzgojiteljem, učiteljem, staršem, vodjem, strokovnim delavcem v poklicih pomoči, otrokom in mladostnikom idr.