Biti zdravnik in ostati zdrav ali Kako se učinkovito spopasti z izzivi poklica?

Namen:

Izhajajoč iz naštetih izzivov, s katerimi se zdravniki vse bolj pogosto srečujejo pri svojem poklicu, bomo v seminarju, ki ga ponujamo, usmerjeni na podporo razvoju osebnih potencialov posameznika z namenom preprečevanja izgorevanja pri delu, uspešnega spopadanja z vsakdanjimi izzivi poklica in pritiski okolja ter preprečevanja konfliktov in dviga kakovosti v medsebojnih odnosih v poklicnem kot tudi v osebnem življenju.

Seminar vodijo habilitirani učitelji inštitua. Delo na seminarju je izkustveno in poteka v supinah, podskupinah ter parih. Vsebine so predstavljene z razlago primerov, vajami, analizo in samorefleksijo. Pričakuje se aktivno vključevanje udeležencev z izmenjajo izkušenj in diskusijo.

Gradivo je zaradi narave vaj in delavnic posredovano med potekom seminarja.

Trajanje:

  • 7 ur

Število udeležencev:

  • 12 – 20

Vsebina:

Vsebinsko izobraževanje temelji na evolucijsko-sistemski teoriji, ki jo je razvil ameriški psihiater in psihoterapevt dr. William Glasser, ki je v literaturi znan kot teorija izbire, ki je teoretska podlaga psihoterapevtskemu pristopu po imenu realitetna terapija. Izobraževanje je koncipirano kot izkustveno učenje, ki omogoča hitro in učinkovito spopadanje s frustracijami in zaradi tega bolj učinkovito vzpostavljanje kontrole v zahtevnih situacijah.

Podrobnejše informacije o seminarju