Izzivi in pasti vodenja

Namen:

Seminar je namenjen vodilnim delavcem kot pomoč h krepitvi vodilnih sposobnosti in timskega sodelovanja.

Seminar vodijo habilitirani učitelji inštitua. Delo na seminarju je izkustveno in poteka v supinah, podskupinah ter parih. Vsebine so predstavljene z razlago primerov, vajami, analizo in samorefleksijo. Pričakuje se aktivno vključevanje udeležencev z izmenjajo izkušenj in diskusijo.

Gradivo je zaradi narave vaj in delavnic posredovano med potekom seminarja.

Trajanje: 

  • 7 ur

Število udeležencev: 

  • 12 – 20

Vsebina:

Seminar ima svoje teoretično izhodišče v Teoriji izbire, avtorja dr. Williama Glasserja ter postavkah guruja managementa dr. Edwarda Deminga ter ponuja nov pogled na človeško vedenje in odnose med ljudmi.

Podrobnejše informacije o seminarju