Cilj: Predstavitev teorije dr. Williama Glasserja, ki ponuja nov pogled na odnose med ljudmi in boljše razumevanje z drugimi ter reševanje in preprečevanje konfliktov med ljudmi, kar je osnova duševnega zdravja posameznika. Udeležencem omogoča sprejemanje izzivov sodobnega časa v osebnem in poklicnem življenju.

Tečaj vodijo habilitirani učitelji Inštituta za realitetno terapijo.
Tečaj poteka v obliki predavanj, delavnic, vaj in pogovorov. Srečanja zaključujemo s kratko evalvacijo.

Trajanje: 50 ur.

Število udeležencev: V skupini je 8 – 12 udeležencev.

Kraj poteka: Tečaj poteka v različnih krajih po Sloveniji, kjer se zbere skupina.

Cena tečaja je 675,00 EUR. Možnost obročnega ali mesečnega plačevanja.

Možnost nadaljevanja izobraževanja: Tečaj omogoča nadaljnje izobraževanje v supervizijskih skupinah, skupinah za osebnostno rast ter, za tiste, ki izpolnjujejo pogoje, v izobraževanju, ki ga organizira in izvaja IRT.

Več informacij: Koordinatorka programa, Barbara Krnc, tel.: 040 170 193