Predavanja: 

 

Dr.William Glasser : Teorija izbire in mentalno zdravje  2004.(angleščina, s podnapisi v slovenščini)


Leon Lojk : Psihoterapija v praksi 2011. (slovenščina s podnapisi v hrvaščini)


KEN LYONS: UPORABA METAFORE IN ZGODBICE V KOMUNIKACIJI, SVETOVANJU IN POUČEVANJU – GLASSERJEVA SKRITA ZAPUŠČINA


JIMMIE WOODS: RAZGOVOR S KLIENTI O PROBLEMIH PRENEHANJA JEMANJA PSIHIATRIČNIH ZDRAVIL

 


Naši začetki…

 


Intervju s Carleen Glasser

 


Joseph Cambell (1904 – 1987) je bil ameriški etnolog, mitolog in filozof, bolj znan kot pisatelj.
Njegovo najslovitejše delo “Junak tisočerih obrazov” je bilo prevedeno tudi v slovenščino.


Robert Whitaker  avtor knjige »Mad in America«, 2016. (angleščina)

Robert Whitaker: Psych – Drugs Risks and Alternatives 4 (podnapisi v slovenščini)

 


Bruce Lipton avtor knjig »Biologija prepričanja« in »Učinek medenih tednov« (angleščina)


Michael Gazzaniga avtor knjige »Who is in Charge« (angleščina)


Tomasz Szasz avtor knjige »The Myth of Mental Illness« (angleščina)

 


Leon in Boba Lojk : Realitetna terapija, 2010 (slovenščina)


Richard Marken avtor knjige »Smo kontrolirani ali kontroliramo« (angleščina)


Dr. William Glasser »Opozorilo: Psihiatrija je lahko nevarna za vaše duševno zdravje« (angleščina)


Leon Lojk : »Psihoterapija v praksi«, 2011 (slovenščina s podnapisi v hrvaščini)


Terry Lynch avtor knjiga »Beyond Prozac« in »Selfhood« (angleščina)


Francisko Varela koavtor knjige »Drevo Spoznanja« (francoščina s podnapisi v angleščini)

 


Presentation Boba Lojk: Close loop system WGI Proffesional Day (angleščina)


Demonstracije:

Igra vlog : Realitetna terapija s parom 2020. (hrvaščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogah klientov: Željka Gregorin in Matija Perković, edukanta 3.letnika PRT

 


Igra vlog: Realitetna terapija s posameznikom 2020. (slovenščina)
Terapevt: Barbara Krnc
V vlogi klienta: Jaka Saje, edukant 4. letnika  PRT


Igra vlog: Skupinska realitetna terapija  2020. (slovenščina)
Terapevt: Mirjana Palčič Bubnič
V vlogah klientov:  edukanti 4. letnika  PRT


Igra vlog: Realitetna terapija s posameznikom 2020. (hrvaščina)
Terapevt: Dubravka Stijačić
V vlogi klientke: Iva Kološ, edukantka 4. letnika  PRT


Igra vlog: Skupinska realitetna terapija  2020. (hrvaščina)
Terapevt: Dubravka Stijačić
V vlogah klientov:  edukanti 4. letnika  PRT


Igra vlog: Realitetna terapija s parom 2020. (slovenščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogah klientov: Tanja Jereb Žentil in Nikola Žentil, edukanta 3. letnika PRT


Igra vlog : Realitetna terapija s posameznikom 2020. (slovenščina)
Terapevt: Barbara Krnc
V vlogi klientke: Zora Vadnjal Gruden, edukantka 4. letnika  PRT


Igra vlog: Skupinska realitetna terapija  2020. (slovenščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogah klientov:  edukanti 4. letnika  PRT


Igra vlog: Skupinska realitetna terapija  2020. (hrvaščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogah klientov:  edukanti 4. letnika  PRT


Igra vlog: Realitetna terapija s posameznikom 2010. (slovenščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogi klientke: Mirjana Palčič Bubnič,  PRT


Igra vlog: Realitetna terapija s posameznikom 2013. (slovenščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogi klientke: Erna Klančišar,  SRT


Igra vlog: Realitetna terapija s parom 2020. (hrvaščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogah klientov: Mirjana Belavić, edukantka 4.godine PRT in Ivica Milanja, PRT


Igra vlog : Realitetna terapija s posameznikom 2020. (hrvaščina)
Terapevt: Boba Lojk
V vlogi klienta: Maks Vinščak, edukant 3.godine PRT