Direktorica:

Mirjana Palčič Bubnič

Voditelj edukacije:

Bosiljka Boba Lojk

Svet instituta:

Janez Planinc, Predsjednik

Marjeta Stepančič Slavec

Barbara Krnc

Učiteljsko vijeće:

Ana Ivančin, Živana Stegić Ivas, Nevena Petrović, Jasna Sloković, Denise Vojvoda Škrobe, Ljiljana Šupraha, Davor Apostolovski, Jelena Bičanić, Asja Palinić Cvitanović, Irena Krajcar Kokalj, Štefanija Prosenjak Žumbar, Mirjana Zečirević, Dubravka Stijačić, Jagoda Tonšić Krema, Marinela Delonga, Cvita Vasilj Studak, Iva Mikulić, Josipa Vučica, Leandra Miletić, Marija Sitar, Marina Stankovic Gjuretek, Mirta Vranko, Tatjana Gadže Okić, Marija Posavec, Nikolina Essert, Branislava Anđukić, Danko Butorac, Ankica Baković, Ranka Katalinski, Aida Ganovic, Dragica Jovicic Pecenkovic, Nermina Vehabovic Rudez