Edukacija za stjecanje naziva psihoterapevta iz realitetne terapije

Formalna edukacija za stjecanje naziva psihoterapeut realitetne terapije koju provodi Europski institut za realitetnu terapiju prema kriterijima i standardima Evropske asocijacija za realitetnu terapiju (EART) traje 5 godina i usklađena je sa zahtjevima Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Ukupno trajanje edukacije je minimum 3360 sati.

Preduvjet za uključivanje je bakalaureat humanističkog smjera (psihologija, medicina, socijalni rad , odgoj) ili ekvivalent.