Općenito o efikasnosti

U periodu od 1970. do 1990. godine izrađene su 82 doktorske disertacije s temama vezanim uz Realitetnu terapiju i njezinu primjenu – Franklin, M, (1993); Eighty-two Reality therapy doctoral dissertations written between 1970. and 1990, Journal of Reality Therapy, 11(2), 76-82. Naravno, do danas ovaj broj se višestruko povećao.

U knjizi ‘Reality Therapy for the 21st Century’ autor Robert E. Wubbolding (2000) tvrdi da su principi Teorije izbora i Realitetne terapije primjenjivi u različitim kulturalnim kontekstima i mnogobrojnim područjima ljudskog djelovanja. Predstavio je istraživanja s područja: zdravlja, ljudskih potreba, ovisnosti, zlouporabe droga u zatvoru, recidiva kod maloljetničke delikvencije, obiteljskog nasilja, humora, depresije, artritisa, slike o sebi, samopouzdanja, lokusa kontrole, manjinskih skupina, gluhoće, menadžmenta, ponašanja u organizacijama, kvalitetnog obrazovanja, rizičnog ponašanja kod učenika, itd.

Pregledni članak koji pruža informacije o efikasnosti: “Choice Theory and Reality Therapy: Perceptions of Efficacy”, Mary E. Watson and Caley B. Arzamarski, 2011.
https://www.wglasserinternational.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/24_IJCTRT_FALL2011.PDF

U International Journal of Reality Therapy, Vol.17 No1, objavljen je članak „Reality Therapy: A Meta-Analysis”. Ovaj članak nudi uvid u efikasnost RT, objedinjujući rezultate iz 21 empirijska istraživanja. Autori Lisa Radke, Marty Sapp, Walter C. Farrell su zaključili da iako su u istraživanjima sudjelovali i neiskusni terapeuti, te se pojavljuju pojedini kratkotrajni tretmani, RT ima prosječnu veličinu efekta u srednjem opsegu.

U časopisu The International Journal of Choice Theory (Vol.1 2006) objavljen je članak “A Meta-Analysis of Reality Therapy and Choice Theory Group Programs for Self-Esteem and Locus of Control in Korea”, autora Rose Inza Kim i MiGu Hwanga. Ova studija objedinjuje 43 istraživanja provedenih u Koreji u period od 1986 do 2006 godine. u kojima je mjerena efikasnost grupne primjene Teorije izbora i RT s obzirom na samopoštovanje i lokus kontrole korisnika U usporedbi s kontrolnom skupinom, grupe izložene konceptima Teorije izbora i RT postižu 23% više rezultate na skali samopouzdanja i imaju 28% internalniji lokus kontrole.