Topao ljudski odnos s psihoterapeutom/savjetovateljem omogućit će vam da nađate produktivnije načine za rješevanje teškoća s kojima se susrećete. Učinkovitiji načini su povezani z našim temeljnim uvjerenjima kroz koja doživljavamo svijet u kome živimo. U psihoterapija /savjetovanju koje nudimo polazimo od uvjerenja teorije izbora. Vjerujemo da je svak čovjek jedinstven i motiviran za svoju dobrobit i sposoban prebroditi svoje teškoće .

Inštitut za realitetnu terapiju ima mrežu sajetovatelja/psihoterapeuta koji vam mogu pomoći.

HRVATSKA

Marija Posavec

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 467 8048
marija.posavec@gmail.com

Nikolina Essert

Savjetovanje i psihoterapija

+385 95 904 3749
nikolina.essert@gmail.com

Branislava Anđukić

Savjetovanje i psihoterapija

Ana Ivančan

Savjetovanje i psihoterapija

+385 095 383 6565
anaivancan@gmail.com

Iva Mikulić

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 191 2555
iva.mikulic@live.com

Marija Sitar

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 991 28 51
marijasitar44@gmail.com

Marina Stankovic Gjuretek

Savjetovanje i psihoterapija

+385 99 737 3862
msgjuretek@gmail.com

Mirta Vranko

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 841 067
mirta.vranko@gmail.com

Leandra Miletić

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 573 9106
lea.miletic@gmail.com

Cvita Vasilj Studak

Savjetovanje i psihoterapija

+385 95 829 4540
itica2@gmail.com

Dubravka Stijačić

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 622 889
dubravkasti@gmail.com

Tatjana Gadže Okić

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 962 5191
togadze@gmail.com

Mirjana Zećirević

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 221434
mzecirev@xnet.hr

Jelena Bićanić

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 240 352
jelena.bicanic1@gmail.com

Jasna Sloković

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 590 5673
jslokovic@gmail.com

Denise Vojvoda Škrobe

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 532 116
dvojvoda@socskrb.hr

Davor Apostolovski

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 583 6695
davor.apostolovski@pu.ht.hr

Irena Krajcar Kokalj

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 738 4398
irenakk@net.hr

Štefanija Prosenjak Žumbar

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 507 2340
stela2412@hotmail.com

Marijana Rajčević Kazalac

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 165 9941
marijana.rajcevic@gmail.com

Asja Palinić Cvitanović

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 285 685
asjacvitanovic1@gmail.com

Ljiljana Šupraha

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 983 8155
ljiljana.supraha@inet.hr

Josipa Vučica

Savjetovanje i psihoterapija

+385 95 908 7990
josipa.vucica@gmail.com

Živana Stegić Ivas

Savjetovanje i psihoterapija

+385 98 969 1432
zivanasivas@gmail.com

Nevena Petrović

Savjetovanje i psihoterapija

+385 91 550 5859
npetrovic2802@gmail.com

Danko Butorac

Savjetovanje i psihoterapija

+385 97 670 2332
danko.rt@hi.t-com.hr

BOSNA I HERCEGOVINA

Ankica Baković

Savjetovanje i psihoterapija

+387 63 472 647
ankicabakovic@yahoo.com

Aida Ganovic

Savjetovanje i psihoterapija

+387 61 713 437
aida.ganovic@yahoo.com

Dragica Jovicic Pecenkovic

Savjetovanje i psihoterapija

+387 61 740 358
dragicapecenkovic@yahoo.com

Nermina Vehabovic Rudez

Savjetovanje i psihoterapija