Organizacijski propisi:

STATUT

Pravilnik o standardima edukacije i uvjetima stjecanja naziva učitelje EIRT

Pravilnik o standardima edukacije SRT – u pripremi

Pravilnik o standardima edukacije PRT – u pripremi

Pravilnik o organizaciji i djelovanju učiteljskog viječa EIRT

Pravilnik o pritužbenom postupku

Kodeks etike