Bosiljka Boba Lojk i Dubravka Stijačić su europske predstavnice realitetne terapije v William Glasser International (Međunarodna udruga Williama Glassera).

Danko Butorac i Bosiljka Boba Lojk su predstavnici u europskoj asociaciji za psihoterapiju (EAP).