Bosiljka Lojk i Dubravka Stijačič su evropske predstavnice realitetne terapije v William Glasser International (Međunarodna udruga Williama Glassera).