Splošno o učinkovitosti

V času od 1970 do 1990 je bilo napisanih 82 doktorskih disertacij na temo Realitetne terapije in njene uporabe – Franklin, M, (1993); Eighty-two Reality therapy doctoral dissertations written between 1970. and 1990, Journal of Reality Therapy, 11(2), 76-82. Seveda je do danes takšnih disertacij še veliko več.

V Knjigi ‘Reality Therapy for the 21st Century’ autor Robert E. Wubbolding (2000) trdi, da so principi teorije izbire in Realitetne terapije uporabni v različnih kulturah in na številnih področjih človekovega delovanja.
Predstavil je raziskave s področij zdravja, človeških potreb, odvisnosti, zlorabe drog v zaporu, recidiva pri mladoletni delinkventnosti, družinskega nasilja, humorja, depresije, artririsa, predstave o sebi, samozaupanja, fokusa nadzora, manjšinskih skupin, gluhosti, managementa, vedenja v organizacijah, kakovostnega izobraževanja, rizičnega vedenja pri učencih, itd.

Pregledni članek, ki daje informacije o učinkovitosti:
“Choice Theory and Reality Therapy: Perceptions of Efficacy”, Mary E. Watson and Caley B. Arzamarski, 2011.

https://www.wglasserinternational.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/24_IJCTRT_FALL2011.PDF

V International Journal of Reality Therapy, Vol.17 No1, je objavljen članek „Reality Therapy: A Meta-Analysis”. Ta članek ponuja uvid v učinkovitost RT, združujoč rezultate iz 21 empiričnih raziskav. Avtorji Lisa Radke, Marty Sapp, Walter C. Farrell so ugotovili, da četudi so v raziskavah sodelovali tudi neizkušeni terapevti in so vključene tudi kratkotrajne obravnave, ima RT povprečeno veličino učinka v srednjem obsegu.

V časopisu The International Journal of Choice Theory (Vol.1 2006) je objavljen članek “A Meta-Analysis of Reality Therapy and Choice Theory Group Programs for Self-Esteem and Locus of Control in Korea”, autorjev Rose Inza Kim i MiGu Hwanga. Ta študija združuje 43 raziskav opravljenih v Koreji v času od 1986 do 2006 leta, v katerih je merjena učinkovitost Teorije izbire in RT pri skupinskih obravnavah, glede na samospoštovanje in fokus nadzora uporabnikov. V primerjavi s kontrolno skupino, so skupine, izpostavljene idejam Teorije izbire in RT, na lestvici samozaupanja dosegale 23% višje rezultate in imele za 28% bolj internaliziran fokus nadzora.