Supervizijo v realitetni terapiji razumemo kot obliko poklicne refleksije in svetovanja za kvalitetnejše opravljanje poklicnega dela. Razumemo jo tudi kot metodo spodbujanjanja profesionalnega in osebnega razvoja strokovnih delavcev na različnih delovnih področjih, za katera je značilno delo z ljudmi, kot so: socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in gospodarstvo.

Supervizijo izvajamo v različnih oblikah:

  • individualna supervizija
  • skupinska supervizija
  • supervizija delovne skupine, tima

Koordinatorica za supervizijo:
Darja Matičetova, e-mail: darja.maticetova@guest.arnes.si, na katero se lahko obrnete s svojimi spodbudami in vprašanji.

Seznam supervizorjev:

JANKO BRAS

040 200 325
janko.bras@guest.arnes.si

MIRJANA PALČIČ BUBNIČ

041 543 044
strunjan.sto@siol.net

DUBRAVKA HROVATIČ

041 235 759
bdthrovatic@siol.net

MARJAN KOKOT

041 982 187
02 787 56 00
marjan.kokot@siol.net

IRENA PUDGAR

040 581 316
irena.pudgar@gmail.com

BOBA LOJK

040 635 466
boba.lojk@siol.net

LILIJA HRIBERNIK OLGA

041 315 759
03 548 51 54
Olga.lilija.hribernik@gmail.com

IRENA PUDGAR

040 581 316
irena.pudgar@gmail.com

DARKA VERBIČ

040 80 50 83
darka.verbic@gmail.com

JANKO BRAS

040 200 325
janko.bras@guest.arnes.si

BARBARA KRNC

040 170 193
Barbara.krnc.sp@gmail.com

DUBRAVKA HROVATIČ

041 235 759
bdthrovatic@siol.net

JANEZ PLANINC

Janez.planinc@guest.arnes.si

MIRJANA PALČIČ BUBNIČ

041 543 044
strunjan.sto@siol.net

MARJAN KOKOT

041 982 187
02 787 56 00
marjan.kokot@siol.net

BOBA LOJK

040 635 466
boba.lojk@siol.net

LILIJA HRIBERNIK OLGA

041 315 759
03 548 51 54
Olga.lilija.hribernik@gmail.com

IRENA PUDGAR

040 581 316
irena.pudgar@gmail.com

MIRJANA PALČIČ BUBNIČ

041 543 044
strunjan.sto@siol.net

BARBARA KRNC

040 170 193
Barbara.krnc.sp@gmail.com

DUBRAVKA HROVATIČ

041 235 759
bdthrovatic@siol.net

DARKA VERBIČ

040 80 50 83
darka.verbic@gmail.com

JANKO BRAS

040 200 325
janko.bras@guest.arnes.si

MARJAN KOKOT

041 982 187
02 787 56 00
marjan.kokot@siol.net

BOBA LOJK

040 635 466
boba.lojk@siol.net

LILIJA HRIBERNIK OLGA

041 315 759
03 548 51 54
Olga.lilija.hribernik@gmail.com

MIRJANA PALČIČ BUBNIČ

041 543 044
strunjan.sto@siol.net

DARKA VERBIČ

040 80 50 83
darka.verbic@gmail.com

BARBARA KRNC

040 170 193
Barbara.krnc.sp@gmail.com

BOBA LOJK

040 635 466
boba.lojk@siol.net