Evropski inštitut za realitetno terapijo

Koroška cesta 21, 4000 Kranj
+386 4 2368 565
+386 40 635 466
+386 4 2368 564
info@eirt.si

Matična številka: 3503399000
Davčna številka: SI76508889
TRR: IBAN SI56 0206 8025 7794 897 pri NLB d.d., Ljubljana

Zakoniti zastopnik:
Mirjana Palčič Bubnič, direktorica inštituta

Ustanovitelji:
Lojk Leon Blaž, Lojk Bosiljka, Bandelj Nevenka, Centa Ksenija, Verbič Darka, Kern Ana Nuša, Horvatič Dubravka, Kokot Marjan, Planinc Janez, Krnc Barbara, Matičetova Darja, Pudgar Irena, Bras Janko, Burgar Darija, Palčič Bubnič Mirjana, Lilja Hribernik Olga, Šink Metka, Vernik Herman, Stepančič Slavec Marjeta, Ilešič Toš Valerija, Zupančič Radovan

O inštitutu

Evropski inštitut za realitetno terapijo (EIRT) je ustanovljen v Sloveniji. Od leta 1996 izvaja psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije v Sloveniji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini. Leta 2011 je pridobil akreditacijo Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) za izvajanje psihoterapevtskega izobraževanja (EAPTI). Udeleženci našega izobraževanja, ki uspešno zaključijo program, pridobijo Evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP) ter naziv psihoterapevt realitetne terapije. V letu 2014 je Evropska zveza za realitetno terapijo (EART) podelila našemu inštitutu akreditacijo za izvajanje psihoterapevtskega izobraževanja v vseh evropskih državah.

Učiteljski zbor EIRT sestavlja 50 učiteljev iz različnih Evropskih držav in so
akreditirani za izvajanje izobraževanja na različnih ravneh.

Poleg petletnega psihoterapevtskega izobraževanja EIRT ponuja tudi:

  • štiriletno izobraževanje za pridobitev naziva svetovalec realitetne terapije,
  • dveletno izobraževanje iz teorije izbire namenjeno široki uporabi,
  • dveletno izobraževanje namenjeno učiteljem oz. šolskim kolektivom (Glasserjeva kakovostna šola) in
  • aplikativne programe za različne ciljne skupine.

EIRT izvaja tudi supervizijo strokovnjakom na področju socialnega varstva,
vzgoje in izobraževanja, zdravstva in pravosodja. Svetovanje in psihoterapijo izvajajo svetovalci oz. psihoterapevti realitetne terapije v 17 svetovalnicah po vsej Sloveniji.

V okviru raziskovalno-promocijske dejavnosti EIRT organizira strokovna srečanja z namenom promocije duševnega zdravja in povezovanja strokovnjakov različnih psihoterapevtskih usmeritev.

 

Poslanstvo

Evropski inštitut za realitetno terapijo je ustanovljen z namenom širjenja idej dr. Williama Glasserja in integracije  njegove  teorije izbire v osebno in poklicno življenje populacije z namenom prispevanja k kakovosti duševnega zdravja posameznika in družbe.

 

Vrednote

Teorija izbire razlaga človeško vedenje in preko tega uči, kako se usklajevati z okoljem zlasti s soljudmi, zato je sodelovanje naša temeljna vrednota. Sodelovanje sloni na zaupanju in spoštovanju. Sodelavci inštituta verjamemo, da so dobri odnosi pogoj za srečno življenje česar ni brez sprejemanja drugačnosti.  Verjamemo, da je naš uspeh odvisen od kakovosti naših prizadevanj, zato je vseživljenjsko učenje na podlagi sprotne samopresoje  naše osnovno vodilo.

Akreditacije inštituta: