Od stresa do ravnovesja na delovnem mestu

Namen:

Seminar je namenjen delavcem v socialnem varstvu, zdravstvu, vzgoji in izobraževanju ter gospodarstvu kot pomoč ob reševanju in preprečevanju stresa na delovnem mestu.

Seminar vodijo habilitirani učitelji inštitua. Delo na seminarju je izkustveno in poteka v supinah, podskupinah ter parih. Vsebine so predstavljene z razlago primerov, vajami, analizo in samorefleksijo. Pričakuje se aktivno vključevanje udeležencev z izmenjajo izkušenj in diskusijo.

Gradivo je zaradi narave vaj in delavnic posredovano med potekom seminarja.

Trajanje:

  • 7 ur

Število udeležencev:

  • 12 – 20

Vsebina:

Udeleženci bodo imeli možnost:

  • pridobiti nov pogled nase iz drugega zornega kota z namenom preprečevanja konfliktov in razvijanja medsebojnih odnosov
  • poiskati odgovore, kako poskrbet zase v konfliktnih situacijah,
  • kako se izogniti zunanjim pritiskom in se znebiti pogostega občutka ujetosti,
  • kako razmejiti poklic in osebno življenje in »problemov ne nositi domov«
  • kako se postaviti v odnosu do napadalne stranke, pacienta, sodelavca ali vodje.
Podrobnejše informacije o seminarju