Leon Lojk, Bosiljka Boba Lojk

Teorija in praksa realitetne terapije

Razen v Znanstveni utemeljenosti realitetne terapije, ki jo je Leon Lojk napisal ob izidu prevodov Glasserjeve knjige Realitetna terapija v praksi v slovenščino in hrvaščino, realitetna terapija zares nikoli ni bila predstavljena v širšem teoretičnem kontekstu. Razen poglabljanja razumevanja celostnega vedenja oz. razumevanja organizma kot operativno zaprtega, samoregulirajočega sistema in tudi razumevanja osebnosti, odnosa posameznika in okolja, razumevanja pojma odnos v luči teorije izbire, prepričanja o funkcioniranju vedenja, ki so v osnovi naših dejanj ter razumevanja duševnega zdravja, knjiga Teorija in praksa realitetne terapije Leona in Bobe Lojk ponuja tudi predstavitev realitetne terapije v povezavi z drugimi psihoterapevtskimi pristopi skozi nekatere podobnosti in razlike med njimi. Na podoben način predstavljena je  tudi skupinska realitetna terapija.

Ko gre za teorijo prakse realitetne terapije, je bila do zdaj v literaturi dostopna le strukturirana (proceduralna) realitetna terapija. Glasser jo je poimenoval stara realitetna terapija in se zavzel za terapijo s teorije izbire, ki jo je poimenoval nova realitetna terapija. Gre v bistvu za izviren pristop terapevta, ki sam živi v skladu s prepričanji teorije izbire, kar zahteva globoke spremembe razumevanja človeškega vedenja. V literaturi doslej ni bilo moč najti, kako poteka proces nove realitetne terapije z izjemo praktične predstavitve dela s klienti samega avtorja. Ker smo jo začeli prakticirati prav v našem prostoru, je na teh straneh prvič predstavljena teorije prakse nove realitetne terapije skozi formulacijo, odnos terapevta in klienta ter teorijo spremembe v realitetni terapiji. Kako se realitetna terapija kaže v praksi, je razvidno iz praktičnih primerih dela s klienti. Ponujeno čtivo je zagotovo dobrodošlo udeležencem edukacije iz realitetne terapije in tudi realitetnim terapevtom, praktikom kot tudi tistim, ki želijo izvedeti več o tem pristopu.

Cena izvoda : 25 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo

umevanje-vedenja

William T. Powers

Umevanje vedenja

Znanstveno delo Williama T. Powersa je (kot pravi sam) poskus, da bi v študij splošno vidnega vedenja oseb in njihovih lastnih izkušenj vnesel nekaj doslednosti. Njegova Zaznavna kontrolna teorija (ZKT) v osnovi predstavlja znanstven model uporaben za vse znanosti o življenju in verjetno prvo novo idejo po dolgem času, ki si zasluži naziv znanstvene paradigme kot jo je definiral ameriški fizik, zgodovinar znanosti in znanstveni teoretik Thomas Samuel Kuhn. Omogoča nam nov način gledanja na vedenje – na svoje lastno in na vedenje drugih (oz. živih organizmov kot kontrolnih sistemov). Omogoča nam opazovanje stvari, na katere na področju novih razlag o (namenski) vzročnosti vedenja še niste naleteli.

Cena izvoda : 25,00 EUR + poštnina 3,60 EUR

Ob naročilu kompleta knjig (Umevanje vedenja + Smo kontrolirani ali kontroliramo?) vam priznamo 10 % popust

Naroči publikacijo

kontrolirani

Richard S. Marken, Timothy A. Carey

Smo kontrolirani ali kontroliramo?

Vsem ljudem je skupno to, da ves čas počno isto – vsi kontrolirajo. Vsi si prizadevajo, da bi bile stvari, ki so jim pomembne, takšne, kot bi morale biti, z njihovega stališča, seveda.

Ta knjiga se ukvarja z dejstvom, da je kontroliranje v človekovi naravi in je za naš obstoj enako ključno kot dihanje. Nič bolj ne moremo prenehati s poskusi kontroliranja, kot lahko v nedogled zadržujemo dih.

Cena izvoda : 25,00 EUR + poštnina 3,60 EUR

Ob naročilu kompleta knjig (Smo kontrolirani ali kontroliramo? + Umevanje vedenja) vam priznamo 10 % popust.

Naroči publikacijo

komplet

Komplet knjig: Smo kontrolirani ali kontroliramo? + Umevanje vedenja

Cena kompleta : 45,00 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo

Zbornik: Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov

Predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja «Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta«, Ljubljana, 6. in 7. marec 2015

Cena izvoda: 18 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo

Zbornik: Partnerski odnos v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov

Predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja«Partnerski odnos v očeh psihoterapevta«, Ljubljana, 10.-11. oktober 2014

Cena izvoda: 18 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo

zbornik_naslovnica_vzgoja

Zbornik: Vzgoja v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov

Predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja
«Vzgoja v očeh psihoterapevta«, Ljubljana, 28. Februar – 1. marec 2014

Cena izvoda: 18 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo

ZbornikSlika

Zbornik: Psihoterapija na Slovenskem

Bralec ima priložnost spoznati posamezne pristope, njihov zgodovinski razvoj, osnovna izhodišča, glavne predstavnike v tujini in v Sloveniji ter možnosti izobraževanja.

Cena izvoda: 18 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo

GksSlika

Strokovno srečanje: Glasserjeva kakovostna šola na slovenskem

V knjigi so zbrani prispevki s področja poučevanja in vodenja, ki so bili predstavljeni na strokovnem srečanju Glasserjeva kakovostna šola, od 24.3. do 26.3. 2011.

Cena izvoda: 18 EUR + poštnina 3,60 EUR

Naroči publikacijo